Outdated websites since 30.12.2021

Suggested Contribution & e-training MCT
If you download the MCT material, please consider making a donation ($35/35€ for individuals; $100/100€ for institutions). You may donate online via this link, for more information see here. Your donation will be used to develop and evaluate new (self-help) treatments. Please note that we have developed a certified e-training for the MCT. More information is available at www.uke.de/e-mct.

Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) to nowa idea terapii dla osób z depresją. Została pomyślana jako wariant terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), w którym używa się metapoznawczej perspektywy, żeby skoncentrować się na modyfikacji  nieadaptacyjnych przekonań. Celem treningu jest, aby jego użytkownicy mogli rozpoznawać i modyfikować często automatyczne i nieświadome wzorce myślenia, które towarzyszą depresji, na przykład za pomocą spojrzenia na depresyjne myślenie z dystansu. W tym celu uczestnicy są informowani o depresyjnych wzorcach myślenia za pomocą kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia. Dodatkowo omawia się dysfunkcjonalne założenia dotyczące procesu myślenia oraz nieadaptacyjne strategie radzenia sobie (np. tłumienie myśli, ruminowanie w celu rozwiązania problemów). Trening został zainspirowany treningiem metapoznawczym (MCT) dla osób z psychozami (www.uke.de/mct), ale koncentruje się na innych, charakterystycznych dla depresji zniekształceniach poznawczych.

Możliwość stosowania i efektywność wersji beta treningu zostały potwierdzone w badaniu pilotażowym (Jelinek, Otte, Arlt & Hauschildt, 2013). Trening okazał się efektywny w redukcji nasilenia objawów depresyjnych ze średnią wielkością efektu (wielkości efektu d Cohena między 0.56 a 0.73). Ponadto, nasilenie zniekształceń poznawczych i ruminacji u uczestników zmniejszyło się istotnie, a poczucie własnej wartości się zwiększyło (wielkości efektu d Cohena między 0.26 a 0.64).

Użyliśmy naszego doświadczenia z badania pilotażowego, żeby poprawić materiał treningowy. Aktualizowana wersja została porównana do treningu zdrowotnego (chodzenie) w randomizowanym badaniu z grupą kontrolną (finansowanym przez vffr (http://www.reha-vffr.de/). Wszyscy pacjenci ponadto otrzymywali pomoc w ramach programu standardowego, ambulatoryjnego leczenia psychosomatycznego w   RehaCentrum w Hamburgu. Na końcu leczenia, jak również po 6 miesiącach (follow-up), poprawa w zakresie nasilenia objawów była większa w grupie z D-MCT w porównaniu do grupy z treningiem zdrowotnym (Jelinek et al. 2016).

Moduły D-MCT (Polski)

8 modułów można ściągnąć używając poniższych linków (8 x 60 minut). Wszystkie komentarze i sugestie można adresować na: l.jelinek@uke.uni-hamburg.de

Bezpłatne użycie treningu metapoznawczego dla osób z depresją (D-MCT) jest dozwolone pod warunkiem, że nie będzie on używany w celach komercyjnych. Ustawowe przepisy prawa autorskiego również obowiązują, np., zabronione jest modyfikowanie oraz  używanie materiałów do innych celów bez wcześniejszej zgody autorów. Zabronione jest prowadzenie szkoleń bez wcześniejszej zgody autorów.

Tłumacz: Joachim Kowalski (joachim.kowalski@psych.uw.edu.pl).

Help us to help others!

In view of the challenging financial situation of many psychiatric hospitals, it is our goal to provide metacognitive training for depression (D-MCT) free of charge. Your donation is essential to our work and will help to improve the lives of many individuals suffering from depression. We would be very grateful if you would support D-MCT by donating to our program.

All donations will be used to support the further development of the D-MCT (future tasks: translation of modules into other languages, creating new graphics, hiring students to conduct D-MCT groups in clinics). Upon request, we will send you a receipt for your donation (please send an email to Steffen Moritz (moritz@uke.de) and include your mail address). Please inquire about different possibilities for sponsorships. Donations may be made to the following account:

Pay to: UKE AG Neuropsychologie
Bank: Hamburger Sparkasse HASPA

Reference/Reason for Payment line (this is crucial to ensure that your donation reaches us): 0470/001 - MCT Depression

IBAN: DE54200505501234363636
BIC/Swift: HASPDEHHXXX